ASSINIBOINE COMMUNITY COLLEGE

 

Têntrường Assiniboine Community College
Địachỉ 1430 Victoria Avenue East, Brandon, Manitoba, Canada, R7A 2A9
  • Assiniboine Community College (ACC) được công nhận bởi Manitoba College’s Act – Bộ Luật quy định về Đào tạo Cao đẳng tỉnh Manitoba. Trường đáp ứng nhu cầu giáo dục trên khắp tỉnh Manitoba với 3 cơ sở đặt tại Brandon, thành phố lớn thứ hai của tỉnh và các cơ sở khác tại Dauphin và Winnipeg. Ngoài ra, ACC cũng liên kết với nhiều trường đại học và cao đẳng khắp Canada nhằm mở thêm nhiều cơ hội giúp sinh viên nâng cao học vấn sau khi tốt nghiệp tại ACC. Nhằm mang đến cho sinh viên một môi trường học tập mang tính toàn cầu, chương trình đào tạo của ACC được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết và các ứng dụng thực tiễn. Giảng viên tại trường đều là những chuyên gia trong lĩnh vực mà họ giảng dạy,đảm bảo sinh viên sẽ lĩnh hội được những kỹ năng mới mẻ và cần thiết đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cũng như giúp các em tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành đã chọn. Các chương trình được thiết kế nhằm kết nối sinh viên với ngành kinh tế và cộng đồng giúp mang đến những trải nghiệm nghề nghiệp thực tế và cơ hội mở rộng quan hệ trước khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, 94% sinh viên của ACC có việc làm.

Chương trình nổi bật:

  • Quản trị Kinh doanh
  • Nghệ thuật Ẩm thực
  • Quản lý Khách sạn và Nhà hàng
  • Công nghệ Quản trị mạng
  • Chương trình sắp mở: Communication Engineering Technology-Công nghệ truyền thông kỹ thuật