BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Tên trường British Columbia Institute of Technology
Địa chỉ 3700 Willingdon Avenue, Burnaby, British Columbia, Canada, V5G 3H2
  • Có một lý do khiến 96% sinh viên tốt nghiệp của British Columbia Institute of Technology (BCIT) được tuyển dụng; đó là cho dù bạn học các chuyên ngành Khoa học về Sức khoẻ, Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, Máy tính, Vận tải hoặc Kinh doanh, BCIT sẽ giúp bạn xây dựng các mối quan hệ, phát triển kỹ năng thực tiễn và chuẩn bị cho sự nghiệp mà bạn theo đuổi. Nội dung đào tạo của chúng tôi không chỉ gói gọn trong phạm vi lớp học mà còn tương tác trực tiếp đến những con người, môi trường và những công cụ mà bạn sẽ tiếp cận trong thế giới thực.

Chương trình nổi bật:

  • Kế toán
  • Thiết kế và phát triển kỹ thuật số
  • Thạc Sĩ Kỹ Thuật
  • Thiết kế Nội thất
  • Kỹ thuật viên bảo trì