BROWN ENGLISH LANGUAGE SCHOOL

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG

 • BROWNS là một tổ chức giáo dục và đào tạo của Úc với cách giảng dạy chú trọng xây dựng môi trường tốt nhất cho các sinh viên quốc tế. Được thành lập vào năm 2003 tại Gold Coast. Đến ngày hôm nay, BROWNS đã có 3 khu học xá trải khăp South – East  Queensland, bao gồm BROWNS English Language School và BROWNS professional, cung cấp cả chương trình tiếng Anh, học nghề (Vocational Education) và nhiều chương trình đào tạo khác
 • Các chương trình tại BROWNS Professional bao gồm kinh tế, kinh tế quốc tế và quản trị kinh doanh, giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản, cụ thể nhất liên quan đến kinh tế. NGoài ra, khi đăng ký học tại BROWNS Professional, sinh viên hoàn toàn được tham gia các lớp bổ túc tiếng Anh miễn phí vào buổi tối

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ HỌC PHÍ:

 • English for Academic Purpose (EAP)
 • English for Teen
 • Cambridge courses
 • Junior Program
 • IELTS Prepation

Kỳ nhập học: tuyển sinh thường xuyên trong năm

ĐIỀU KIỆN:

 • Học phí:
 • Chi phí sinh hoạt:
 • IELTS:
 • TOEFL IBT:
 • PTE:
 • CAE: