College of The Rockies

(Cranbrook, British Columbia, Canada)

Tên trường College of the Rockies
Địa chỉ 2700 College Way, Cranbrook, British Columbia, Canada, V1C 5L7
  • College of the Rockies (COTR) tọa lạc tại thành phố Cranbrook, tỉnh British Columbia – thuộc trung tâm khu dãy núi Rocky Mountains. Từ năm 2013, chất lượng đào tạo, sự hỗ trợ trong học tập, vấn đề ngôn ngữ, bộ phận quốc tế và nhiều nội dung khác của College of the Rockies đã được du học sinh quốc tế đánh giá đầu bảng về mức độ hài lòng. Trường cung cấp hơn 40 chương trình học thuật khác nhau, mỗi chương trình tương ứng với nhiều cơ hội việc làm khác nhau. Tại đây cũng có nhiều hoạt động giải trí và tất cả được bao quanh bởi môi trường thiên nhiên tươi đẹp.

Chương trình nổi bật:

  • Chương trình Cao đẳng Kinh tế (2 năm), chuyên ngành Kế toán, Marketing hoặc Quản lý tổng hợp
  • Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (4 năm) về Thực hành Kinh doanh bền vững
  • Chương trình Cao đẳng Quản lý Du lịch và Giải trí (2 năm)
  • Chương trình Cao đẳng Vận động học (2 năm)
  • Chương trình Cao đẳng (2 năm) về Thực hành Kinh doanh bền vững