COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE

Tên trường Columbia International College
Địa chỉ 1003 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada L8S 4P3

CIC là trường hàng đầu về:

 • Số lượng tuyển sinh cho Đại học Toronto trên tổng số ứng viên toàn thế giới
 • Số lượng tuyển sinh cho Khoa Kinh tế Rotman thuộc Đại học Toronto trong số các trường tư thục Canada
 • Số lượng tuyển sinh cho Đại học Waterloo trên tổng số ứng viên toàn thế giới
 • Số lượng tuyển sinh cho Đại học McMaster
 • Số học bổng đầu vào đại học cho học sinh tốt nghiệp từ trường CIC
 • Số lượng học sinh theo học đại học trong số các trường trung học nội trú tại Canada và Mỹ

CIC là cơ sở duy nhất:

 • Là đối tác chính thức của Đại học Toronto, cung cấp chương trình Elite Pathway Partnership Program và sở hữu 15 suất học bổng cho học sinh tốt nghiệp từ CIC
 • Là đối tác chính thức của Đại học Waterloo và có được 4 suất học bổng cho học sinh tốt nghiệp từ CIC
 • Là đối tác chính thức của Đại học McMaster, đảm bảo tuyển sinh vào tất cả các khối ngành của trường đại học

Hệ thống giáo dục tốt nhất:

 • Hệ thống giáo dục toàn diện (Total Care Education System) đặc biệt của CIC đã chứng tỏ đây là hệ thống chăm sóc học sinh tốt nhất cả về nhu cầu Học thuật, Xã hội, Tâm lý và Thể chất nhằm đảm bảo thành công cho học sinh quốc tế.
 • Là trường có nguồn lực tốt nhất trong số các trường tư thục tại Canada
 • Chúng tôi có đội ngũ giáo viên và nhân viên hỗ trợ đông đảo nhất trong tất cả các trường tư thục ở Canada. Trung tâm đào tạo kỹ năng lãnh đạo ở Bark Lake cũng là trung tâm lớn nhất Canada.
 • Hơn tất cả, chúng tôi luôn thực hiện lời hứa của mình từ năm 1979 đến nay.
 • Thành công của học sinh
 • Sự yên tâm của cha mẹ

Chương trình nổi bật

 • Trung học từ lớp 7 – 12
 • Chương trình chuyển tiếp Elite Pathway Partnership Program, liên kết với Đại học Toronto
 • Chương trình cấp tốc, dự bị đại học
 • Trại hè