GLOBAL EDUCATION ACADEMY Têntrường Global Education Academy Địachỉ 36 Atkinson Avenue, Thornhill, Ontario, Canada, L4J 8C9 Tel 905-707-7781 Fax 905-707-9176 Email gea@gedu.ca Website www.geacademy.ca Global Education Academy (GEA) là trường trung học tư thục được Bộ Giáo Dục tỉnh Ontario phê duyệt (BSID # 883977), trường cung cấp các khóa học dự bị đại học và cấp bằng tốt nghiệp trung học của tỉnh Ontario (OSSD). Bằng tốt nghiệp (OSSD) của trường được chấp nhận rộng rãi như một yêu cầu nhập học chính thức bởi các trường đại học trên toàn cầu bao gồm các trường ở Canada, Mỹ, Anh và Úc. GEA quan tâm đến thành công của từng học sinh ngay từ lúc các bạn tới Canada. Chúng tôi chăm sóc mọi nhu cầu của học sinh dù đó là nhu cầu cá nhân hay học tập. GEA đã phát triển mối quan hệ thân thiện như gia đình giữa đội ngũ nhân viên trường, bộ phận quản lý và học sinh. Trong những năm qua, chúng tôi đã giúp nhiều học sinh của trường trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu như Toronto University, the University of Waterloo, York University, Queen’s University, Western University và đã trở thành đối tác cho chương trình chuyển tiếp đại học của Brock University, Lakehead University và Algonquin College. Chương trình nổi bật: – Tốt nghiệp Trung học tỉnh Ontario (OSSD) – Dự bị Đại học ưu tiên vào các trường kinh doanh Canada – Dự bị Đại học vào các trường đại học danh tiếng Canada – Dự bị Đại học vào University of Toronto. – Trại hè – Đào tạo Anh ngữ: IELTS, ESL, COPE, MELAB, …

Tên trường Global Education Academy
Địa chỉ 36 Atkinson Avenue, Thornhill, Ontario, Canada, L4J 8C9
  • Global Education Academy (GEA) là trường trung học tư thục được Bộ Giáo Dục tỉnh Ontario phê duyệt (BSID # 883977), trường cung cấp các khóa học dự bị đại học và cấp bằng tốt nghiệp trung học của tỉnh Ontario (OSSD). Bằng tốt nghiệp (OSSD) của trường được chấp nhận rộng rãi như một yêu cầu nhập học chính thức bởi các trường đại học trên toàn cầu bao gồm các trường ở Canada, Mỹ, Anh và Úc.
  • GEA quan tâm đến thành công của từng học sinh ngay từ lúc các bạn tới Canada. Chúng tôi chăm sóc mọi nhu cầu của học sinh dù đó là nhu cầu cá nhân hay học tập. GEA đã phát triển mối quan hệ thân thiện như gia đình giữa đội ngũ nhân viên trường, bộ phận quản lý và học sinh.
  • Trong những năm qua, chúng tôi đã giúp nhiều học sinh của trường trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu như Toronto University, the University of Waterloo, York University, Queen’s University, Western University và đã trở thành đối tác cho chương trình chuyển tiếp đại học của Brock University, Lakehead University và Algonquin College.

Chương trình nổi bật:

  • Tốt nghiệp Trung học tỉnh Ontario (OSSD)
  • Dự bị Đại học ưu tiên vào các trường kinh doanh Canada
  • Dự bị Đại học vào các trường đại học danh tiếng Canada
  • Dự bị Đại học vào University of Toronto.
  • Trại hè
  • Đào tạo Anh ngữ: IELTS, ESL, COPE, MELAB, …