HUMBER COLLEGE

HUMBER COLLEGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY & ADVANCED LEARNING

Tên trường Humber College Institute of Technology & Advanced Learning
Địa chỉ 205 Humber College Blvd, Toronto, Ontario, Canada, M9W 5L7
  • Humber College Institute of Technology & Advanced Learning tọa lạc tại Toronto, là một trong những học viện đào tạo chương trình sau trung học hàng đầu và uy tín nhất tại Canada. Hiện trường phục vụ hơn 31.000 sinh viên toàn thời gian trong đó có 4.700 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới.
  • Tại Humber College, chúng tôi cung cấp các chương trình học thuật đa dạng:
  • Hơn 180 chương trình học thuật cấp bằng Cử nhân, Cao đẳng và Chứng chỉ Sau đại học (toàn thời gian)
  • Học đi đôi với hành: 90% chương trình học của chúng tôi có tích hợp các kỳ thực tập làm việc như là một phần quan trọng tất yếu của chương trình học
  • Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế

Chương trình nổi bật:

  • Cử nhân Kinh tế
  • Quản lý Khách sạn và Du lịch
  • Năng lượng Bền vững
  • Kỹ thuật Máy tính
  • Quản lý gôn