LE CORDON BLEU

 

Le Cordon Bleu là một mạng lưới các trường danh tiếng toàn cầu đào tạo các chuyên ngành ẩm thực và quản lý nhà hàng khách sạn thông qua cá chương trình học đẳng cấp thế giới. Le Cordon Bleu tiếp tục phát triển bằng cách kết hợp đổi mới và sáng tạo nhưng vẫn giữ nét truyền thống của mình thông qua việc thiết kế các chương trình Cử nhân và Thạc sỹ Kinh doanh tập trung vào nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp khách sạn quốc tế ngày càng tang.

Với đội ngũ giảng viên quốc tế là các đầu bếp danh tiếng và các chuyên gia trong ngành, Le Cordon Bleu áp dụng phương pháp giảng dạy đặc biệt của mình, nơi học sinh có được kinh nghiệm thông qua chương trình vừa học vừa làm. Le Cordon Bleu được coi là người giám hộ của nghệ thuật ẩm thực Pháp thông qua các chương trình dạy học tiếp tục giữ gìn và phát huy nghệ thuật ẩm thực đã là nền tảng của ẩm thực Pháp trong hơn 500 năm

Trường có các chương trình từ bậc Chứng chỉ đến Thạc sỹ tại 35 khu học xá trải khắp 20 quốc gia trên thế giới trong 123 năm qua

  • Chứng chỉ bậc 3, Cao đẳng Nâng cao, Cử nhân, Thạc sỹ được giảng dạy tại các cơ sở ở Úc:
  • Chứng chỉ bậc 3 về Làm Bánh/Nấu ăn – 6 tháng (Cơ sở Adelaide) hoặc 9 tháng (Cơ sở Sydney/Melbourne) với 6 tháng thực tập toàn thời gian
  • Cao đẳng Nâng cao ngành Quản lý Nhà hàng Khách sạn – 18 tháng (Adelaide) hoặc 21 tháng (Sydney/Melbourne) với 6 tháng thực tập toàn thời gian
  • Cử nhân (3 năm) – 2 năm học và 1 năm thực tập toàn thời gian
  • Thạc sỹ Quản lý Nhà hàng Khách sạn Quốc tế với 6 tháng thực tập toàn thời gian

ĐIỀU KIỆN:

  • Học phí: AUD 25,000
  • Chi phí sinh hoạt: AUD 20,290
  • IELTS: 6.0
  • TOEFL IBT: 79
  • PTE: 56