Manitoba Institute of Trades and Technology

Tên trường Manitoba Institute of Trades and Technology
Địa chỉ 130 Henlow Bay, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3Y 1G4
  • Trong suốt hơn 30 năm qua, Manitoba Institute of Trades and Technology (MITT) vẫn luôn nỗ lực nhằm đem lại cho sinh viên sự lựa chọn nghề nghiệp độc đáo và ứng dụng tập trung vào các khối ngành Kinh tế và Kỹ thuật bằng hình thức trải nghiệm làm việc thực tế hoặc tiếp tục học lên bậc cao hơn ngay tại MITT hay bất cứ nơi đâu.

Chương trình nổi bật:

  • Dịch vụ Nhà hàng và Khách sạn
  • Trợ lý Hành chính
  • Cơ khí tự động
  • Kỹ thuật viên Hỗ trợ Máy tính – Thiết kế phần mềm
  • Chương trình sau đại học: Tiếp vận toàn cầu và Quản lý chuỗi cung ứng