MEDICINE HAT COLLEGE

Tên trường Medicine Hat College
Địa chỉ 299 College Drive SE, Medicine Hat, Alberta, Canada, T1A 3Y6
 • Medicine Hat College là trường cao đẳng công lập được Chính phủ quản lý và hoạt động với tư cách là một trường cao đẳng cộng đồng nghiên cứu toàn diện theo Luật Giáo dục Sau Trung học của tỉnh Alberta (Post-secondary Learning Act of Alberta).
 • Là một trường cao đẳng theo phương châm lấy sinh viên làm trọng tâm, Medicine Hat College cung cấp các chương trình học thuật như Tiếng Anh Học thuật (EAP), Nghệ thuật Tự do, Kinh doanh/Thương mại, Y tế và Điều dưỡng, Nghệ thuật Thị giác và Nghệ thuật Biểu diễn, Khoa học và Công nghệ, cùng các chương trình học thuật nâng cao.

Chương trình nổi bật:                                                                                                       

 • Lợi thế riêng MHC dành cho sinh viên quốc tế
 • Học phí cạnh tranh
 • Môi trường sống an toàn
 • Sĩ số lớp học nhỏ
 • Môi trường học tập thân thiện
 • Hỗ trợ cá nhân
 • Tiếng Anh Học thuật (EAP)
 • Chuyển tiếp đại học
 • Văn bằng đa dạng