NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Tên trường New York Institute of Technology – Vancouver campus
Địa chỉ 701 W. Georgia St. Suite 1700, Vancouver, British Columbia, Canada, V7Y 1K8
  • Nơi nào có thể giúp bạn đạt được tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hoặc Thạc sĩ Khoa học về An ninh mạng, Quản lý Năng lượng hay Công nghệ Giảng dạy tốt hơn thành phố Vancouver? Trường chúng tôi tọa lạc tại ngay trung tâm thành phố, rất gần với các tiện ích công cộng và là tấm gương phản chiếu được danh tiếng của thành phố Vancouver như một nhà tiên phong về sự sáng tạo, công nghệ và tính bền vững. Là một trong các địa danh du lịch nổi tiếng trên thế giới, Vancouver sở hữu khí hậu ôn hòa và liên tục được xếp hạng là một trong ba thành phố đáng sinh sống nhất thế giới.
  • Khi theo học chương trình thạc sĩ của trường New York Institute of Technology (NYIT) tại Vancouver, bạn cũng đồng thời trở thành một phần của đại học NYIT. Bạn có thể lựa chọn bắt đầu chương trình học của mình tại Vancouver và hoàn thiện chương trình tại New York hoặc bất cứ cơ sở nào khác trên toàn cầu thuộc hệ thống của chúng tôi.

Chương trình nổi bật:                                                                                                       

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Tài chính
  • Thạc sĩ Khoa học về IT, Mạng và Thạc sĩ An ninh Máy tính
  • Thạc sĩ Khoa học về Quản lý Năng lượng, Công nghệ Giảng dạy.