SASKATCHEWAN POLYTECHNIC

Tên trường Saskatchewan Polytechnic
Địa chỉ 600Saskatchewan Street and 6th Avenue NW, Moose Jaw, Saskatchewan, Canada, S6H 4R4
  • Học viện bách khoa Saskatchewan Polytechnic có mối quan hệ mật thiết với các nhà tuyển dụng để góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua việc đào tạo và nghiên cứu mang tính ứng dụng. Trường cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập thực tiễn, trang bị cho họ các kiến thức về thị trường và các kỹ năng cần thiết mà nền kinh tế và các công ty đang thực sự cần.
  • Saskatchewan Polytechnic hiện đang giảng dạy cho 26.000 sinh viên theo học các chương trình học thuật ứng dụng tại 4 cơ sở: Moose Jaw, Prince Albert, Regina và Saskatoon cũng như thông qua nhiều cơ hội học tập từ xa.

Chương trình nổi bật

  • Kinh doanh
  • Công nghệ Kỹ thuật
  • Quản trị Nhà hàng Khách sạn
  • Giáo dục Mầm non
  • Điều dưỡng
  • Chương trình Sau đại học