SOUTHERN ONTARIO COLLEGIATE

Tên trường Southern Ontario Collegiate
Địa chỉ 28 Rebecca Street, Hamilton, Ontario, Canada, L8R 1B4
  • Trường trung học và dự bị đại học tư thục Southern Ontario Collegiate với trọng tâm đào tạo để học sinh quốc tế có thể đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của các trường đại học tại Canada, Mỹ, Anh, Úc và các trường đại học uy tín khác trên toàn cầu.Southern Ontario Collegiate được thành lập năm 1980 và không ngừng phát triển cho đến nay. Số lượng học sinh của trường tăng liên tục qua các năm và mục tiêu của trường chúng tôi là phát triển tiềm năng của từng cá nhân học sinh.

Chương trình nổi bật

  • Trung học lớp 9 – 12
  • Dự bị đại học
  • Tiếng Anh
  • Trại hè và trại đông