ST. LAWRENCE COLLEGE

Tên trường St. Lawrence College
Địa chỉ 100 Portsmouth Avenue, Kingston, Ontario, Canada, K7L 5A6
 • Là trường cao đẳng công lập được thành lập vào năm 1967
 • Đào tạo hơn 8.000 sinh viên toàn thời gian và hơn 22.000 sinh viên bán thời gian
 • Khoảng 800 sinh viên quốc tế đến từ 40 quốc gia khác nhau, môi trường học tập và giảng dạy bằng tiếng Anh
 • Cung cấp 85 chương trình học bao gồm đào tạo hệ cao đẳng (2 hoặc 3 năm), hệ đại học, hệ sau đại học và các chứng chỉ khác
 • Ba khu học xá nằm trong khu kinh tế phía Đông Ontario – là cộng đồng an toàn, xinh đẹp với mức sống cao, hai cơ sở liên kết nằm tại thành phố Toronto và Vancouver.
 • 86,5% sinh viên ra trường có việc làm – theo thống kê của Ontario College KPI năm 2017, đứng thứ 3 trong danh sách các trường Cao đẳng tại Ontario (OntarioCollege)
 • Cơ hội chuyển tiếp tín chỉ sang các trường đại học ở Canada, Australia, Barbados, Ireland, Mexico, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Scotland, Thụy Điển và nhiều nước khác.
 • Chỉ đào tạo 3 cấp độ tiếng Anh ESL

Chương trình nổi bật:

 • Quản trị Du lịch và Khách sạn
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • Âm nhạc và Truyền thông số
 • Quản lý Tiếp vận và Cung ứng
 • Kỹ thuật viên Phát triển Game