STUDY GROUP AUSTRALIA

 • Study Group là tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các chương trình dành cho sinh viên quốc tế. Hằng năm có hơn 70,000 sinh viên từ hơn 30 quốc gia theo học các chương trình của Study Group tại: New Zealand, Úc, Anh, Mỹ, Canada, Ireland và Hà Lan.
 • Study Group tự hào là một tổ chức giáo dục uy tín có mặt tại Úc và New Zealand cung cấp các khóa học chất lượng hàng đầu cho các sinh viên ở mọi cấp độ. Chúng tôi cộng tác với những trường đại học trong nỗ lực mang đến những tấm bằng danh giá ở hầu hết các lĩnh vực và cơ hội việc làm tuyệt vời cho sinh viên quốc tế

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP BỞI STUDY GROUP TẠI ÚC VÀ NEW ZEALAND

 • Chương trình dự bị Đại học trường Đại học Quốc gia Úc hướng học sinh vào trường Đại Học Quốc Gia Úc ở Canberra
 • Chương trình năm học dự bị Đại học Auckland hướng học sinh vào các trường Đại học Auckland, Đại học AUT, Đại học Massey tại Auckland, New Zealand
 • Chương trình dự bị Đại học Flinders tại trung tâm học vụ quốc tế Flinders hướng học sinh vào đại học Flinders ở Adelaide
 • Chương trình dự bị Đại học Sydney hướng học sinh vào trường Đại học Sydney
 • Chương trình dự bị đại học Tây Úc, hướng học sinh vào trường đại học Tây Úc

Diploma – Năm nhất đại học

 • Năm nhất đại học chuyên ngành Thương mại tại trường Taylors, hướng học sinh vào năm 2 trường Đại học Tây Úc tại Perth
 • Năm nhất đại học chuyên ngành Khoa học tại trường Taylors, hướng học sinh vào năm 2 trường Đại học Tây Úc tại Perth
 • Năm nhất đại học chuyên ngành Thương mại tại trung tâm học vụ quốc tế Flinders, hướng học sinh vào năm 2 trường Đại học Flinders tại Adelaide
 • Năm nhất đại học chuyên ngành Khoa học tại trung tâm học vụ quốc tế Flinders, hướng học sinh vào năm 2 tại trường Đại học Flinders tại Adelaide
 • Năm nhất đại học chuyên ngành Tin học, hướng học sinh vào năm 2 trường Đại học Quốc gia Úc tại Canberra
 • Năm nhất đại học chuyên ngành Khoa học và nhân văn, hướng học sinh vào năm 2 trường Đại học Quốc gia Úc tại Canberra

Chương trình Cử nhân Kế toán, Kinh doanh và Công nghệ Thông tin tại trung tâm trường Đại học Charles Sturt ở Sydney, Melbourne

Chương trình Thạc sĩ Kế toán, Kinh doanh và Công nghệ Thông tin tại trung tâm trường Đại học Charles Sturt ở Sydney, Melbourne và Brisbane