UCIC NEW ZEALAND

 

Địa chỉ: University of Canterbury, 20 Kirkwood Avenue, Ilam, Canterbury 8140

Giới thiệu chung

  • UC International College (UCIC) nằm trong khuôn viên trường Đại học Canterbury. UCIC được thành lập theo thỏa thuận hợp tác giữa Navitas Limited và Đại học Canterbury ở Christchurch, New Zealand. UCIC hỗ trợ sinh viên đạt được mục tiêu giáo dục của mình thông qua hỗ trợ cá nhân và cơ hội học tập tại một trong những trường đại học hàng đầu của New Zealand. Sinh viên UCIC có toàn quyền truy cập vào các cơ sở và dịch vụ của Đại học Canterbury và cảm thấy như một sinh viên Đại học Canterbury từ thời điểm họ đến trường. UCIC cung cấp 3 đợt tuyển sinh mỗi năm: Tháng Ba, Tháng Sáu và Tháng Mười.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình dự bị Đại học

  • Các chương trình dự bị này giúp học viên phát triển khả năng tiếng Anh, các kỹ năng học tập cũng như những nguyên lý, tiền đề đầu tiên cho các môn học chuyên sâu sau này.

Yêu cầu: Hoàn tất lớp 11, ĐTB 6.0, Ielts 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

Các chuyên ngành:

Chuyên ngành   Thời gian học   Học phí NZD$   Khai giảng
Kinh doanh    2 kỳ 18.500 Tháng 3, 6, 10
Nghệ thuật và truyền thông quần chúng   2 kỳ 18.500 Tháng 3, 6, 10
Kỹ thuật    2 kỳ 18.500 Tháng 3, 6, 10
Công nghệ thông tin   2 kỳ 18.500 Tháng 3, 6, 10
Khoa học   2 kỳ 18.500 Tháng 3, 6, 10 2.

Các chương trình UTP (Năm nhất Đại học)

Chuyên ngành Yêu cầu Thời gian học Học phí NZD$ Học phí NZD$
Thương mại Tốt nghiệp 12, điểm học 4 môn chính > 6.0 2 hoặc 3 kỳ 24.000 tháng 3, 6, 10
Kỹ thuật TN 12, điểm trung bình 4 môn học >7.5 (trong đó có các môn: Toán, Lý, Hóa) 2 hoặc 3 kỳ 35.500 tháng 3, 10
Khoa học (bao gồm khoa học Vật lý và Khoa học Tổng hợp) TN 12, điểm trung bình 4 môn >6.75. Đối với Khoa học vật lý yêu cầu điểm TB 4 môn học >7.5 2 hoặc 3 kỳ Khoa học (tổng hợp): 26.500 – Khoa học (vật lý học): 28.500 tháng 3, 6, 10
  • Chương trình MEAP: Dành cho những học sinh đạt Ielts 5.0 (không có kỹ năng <4.5; Đọc và Viết tối thiểu 5.0) và thỏa mãn yêu cầu về học thuật có thể tham gia khóa MEAP (Mixed English Academic Programme – chương trình bao gồm việc học tiếng Anh, giao tiếp, các kỹ năng học tập kết hợp với các môn học thuật, khóa học kéo dài trong 3 hoặc 4 kỳ (12-15 tháng)). Học phí: NZ$4.800/kỳ

Các chi phí khác:

  • Sách vở: NZ$1.000/năm
  • Phí dịch vụ sinh viên: NZ$725/năm
  • Bảo hiểm: NZ$585/năm