UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK

Tên trường University of New Brunswick
Địa chỉ 100 Tucker Park Road, Saint John, New Brunswick, Canada, E2L 4L5
  • University of New Brunswick (UNB) thành lập vào năm 1785, là trường đại học giảng dạy bằng tiếng Anh lâu đời nhất tại Canada. Với 2 cơ sở tọa lạc tại thành phố Fredericton và Saint John, tỉnh New Brunswick, UNB là mái nhà chung của gần 12.000 sinh viên đến từ hơn 90 quốc gia trên thế giới. Đại học New Brunswick cung cấp hơn 60 chương trình đại học và cao học, mang đến cho sinh viên cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu trong suốt quá trình học. Chúng tôi có Viện Y Sinh là cơ sở nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới và Viện Canadian Rivers được biết đến là học viện nghiên cứu chuyên sâu các dự án về miền duyên hải và thủy sinh trên toàn thế giới.
  • Trường đào tạo hơn 60 chương trình cho sinh viên đại học và cao học về Nghệ thuật, Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Giáo dục, Kỹ thuật, Môi trường, Chăm sóc sức khỏe, Luật, Vận động học, Lãnh đạo và Khoa học. UNB đồng thời cũng cung cấp các chương trình Anh ngữ với nhiều lựa chọn đa dạng.

     Chương trình nổi bật:                                                                                                  

  • Kỹ thuật
  • Khoa học Máy tính
  • Kinh doanh
  • Doanh nhân
  • Khoa học Thể thao (Vận động học)
  • Kỹ năng viết sáng tạo
  • Nghiên cứu Phát triển Quốc tế