YORK REGION DISTRICT SCHOOL BOARD

Tên trường York Region District School Board
Địa chỉ 36 Regatta Avenue,Richmond Hill,Ontario, Canada,L4E 4R1
  • York Region District School Board (YRDSB) là nhà tiên phong trong việc cung cấp chương trình giáo dục quốc tế tại tỉnh Ontario, Canada. Các trường của chúng tôi hoan nghênh sự đa dạng, thúc đẩy năng lực cá nhân với chất lượng giáo dục đỉnh cao. Tại các cuộc thi cấp tỉnh, học sinh YRDSB liên tục đạt được những kết quả cao nhất tại Ontario theo Cơ quan Đánh giá và Quản lý Chất lượng Giáo dục (EQAO). Chúng tôi tin rằng kết quả này được tạo ra từ sự kết hợp tuyệt vời giữa học sinh với những giáo viên giàu chuyên môn luôn sẵn sàng giúp đỡ, họ là những nhà lãnh đạo giáo dục hàng đầu có chung một tầm nhìn xuất sắc cùng một cộng đồng nhiệt tình hỗ trợ, hiểu được tầm quan trọng của chất lượng giáo dục công lập.

Chương trình nổi bật:

  • Trung học từ lớp 7 – lớp 12
  • Chương trình ngắn hạn (World Classroom)
  • Anh ngữ ESL
  • Trại hè tiếng Anh